Υπηρεσιες

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού & εφήβου

Παροχή εξατομικευμένων ψυχοθεραπευτικών συνεδριών σε παιδιά και εφήβους βασισμένη στη σύνθεση διαφόρων προσεγγίσεων (όπως ψυχοδυναμικές θεωρίες, Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση-Solution Focused Therapy, εφαρμογή γνωστικο-συμπεριφορικών προσεγγίσεων) ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα και τις ανάγκες.

Ψυχομετρική αξιολόγηση & εκτίμηση

Ψυχομετρική αξιολόγηση & εκτίμηση

Η ψυχομετρική αξιολόγηση και εκτίμηση αναφέρεται στη διερεύνηση των ικανοτήτων και των δυσκολιών (αναπτυξιακών, γνωστικών, συναισθηματικών) του παιδιού/εφήβου με την χρήση σταθμισμένων έγκυρων και αξιόπιστων ψυχομετρικών δοκιμασιών (όπως Wechsler Intelligence Scale for Children-WISC) με στόχο τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών συνεδριών σε γονείς και μέλλοντες γονείς σε ότι αφορά στο γονεϊκό ρόλο και στις ανησυχίες, δυσκολίες που προκύπτουν από αυτόν.

Ψυχοεκπαίδευση

Ψυχοεκπαίδευση

Η Ψυχοεκπαίδευση είναι μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που απευθύνεται σε γονείς και στα μέλη της οικογένειας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες του ατόμου, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα και σε δεξιότητες επικοινωνίας.

Ομάδες γονέων

Ομάδες γονέων

Οι ομάδες γονέων πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα σε σταθερή ημέρα και ώρα. Κάθε συνάντηση διαρκεί μιάμιση ώρα και έχει συγκεκριμένη θεματική προς συζήτηση. Τα θέματα ορίζονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των γονέων που συμμετέχουν, τις ερωτήσεις και τις ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους.

Ο Νίκος Τσακνάκης

είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου (MSc.) στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Η οικογένεια ανέκαθεν αποτελούσε ένα σύστημα που τον ενδιέφερε και καθώς η κλινική δουλειά με παιδιά και εφήβους είναι ιδιαίτερα ενεργητική, δημιουργική και συμβολική, αποφάσισε να εξειδικευτεί σε αυτό το αντικείμενο. Έχει εκπαιδευτεί στην χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων για παιδιά και εφήβους, στην εφαρμογή γνωστικο-συμπεριφορικών τεχνικών και τεχνικών Θεραπείας Εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Οργανώνει σχολές γονέων, αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και έχει εισηγήσεις και συμμετοχές σε συνέδρια.