Υπηρεσιες

Ψυχοθεραπεία Εφήβων & Ενηλίκων

Ψυχοθεραπεία Εφήβων & Ενηλίκων

Μέσα από την ψυχοθεραπεία, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να διερευνήσει τη σχέση με τον εαυτό, τις εμπειρίες και τα βιώματα του μέσα από τις σχέσεις του με τον περίγυρό του, να τα επανα-νοηματοδοτήσει, να μετακινηθεί, και να κατανοήσει τη σημασία του φερόμενου ως συμπτώματος, υιοθετώντας μία πιο ολιστική θεώρηση της πραγματικότητας.

Υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακών συνεδριών.

Οικογενειακή θεραπεία

Οικογενειακή θεραπεία

Στην οικογενειακή θεραπεία συμμετέχουν άτομα της οικογένειας που μοιράζονται κοινούς προβληματισμούς με στόχο την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων, την εστίαση στα αποθέματα, την ενίσχυση της επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στις δυναμικές των σχέσεων.

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών συνεδριών σε γονείς και μέλλοντες γονείς σε ότι αφορά στο γονεϊκό ρόλο και στις ανησυχίες, δυσκολίες που προκύπτουν από αυτόν.

Συμβουλευτική ζεύγους

Συμβουλευτική ζεύγους

Στις συνεδρίες με ζευγάρια, οι σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τη μεταξύ τους σχέση, να αναστοχαστούν σχετικά με τις προσωπικές και συντροφικές τους ανάγκες και επιθυμίες και να αναζητήσουν νέες ισορροπίες και συντροφικές διαδρομές.

Ο Νίκος Τσακνάκης

είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου (MSc.) στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Η οικογένεια ανέκαθεν αποτελούσε ένα σύστημα που τον ενδιέφερε και καθώς η κλινική δουλειά με παιδιά και εφήβους είναι ιδιαίτερα ενεργητική, δημιουργική και συμβολική, αποφάσισε να εξειδικευτεί σε αυτό το αντικείμενο. Έχει εκπαιδευτεί στην χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων για παιδιά και εφήβους, στην εφαρμογή γνωστικο-συμπεριφορικών τεχνικών και τεχνικών Θεραπείας Εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Οργανώνει σχολές γονέων, αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και έχει εισηγήσεις και συμμετοχές σε συνέδρια.