Παιδικός εγκέφαλος και ηλεκτρονικές οθόνες: Τα ευρήματα των πρώτων ερευνών

Η πρώτη έρευνα στο πεδίο αυτό από τα Διεθνή Ινστιτούτα Υγείας διερευνά πώς ο χρόνος που περνούν τα παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών, μπροστά στις οθόνες επηρεάζει τον εγκέφαλό τους.

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και δύο ώρες μπροστά στην οθόνη καθημερινά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά τα οποία περνούσαν περισσότερο από δύο ώρες ημερησίως μπροστά σε μία οθόνη είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες σκέψης και γλώσσας.

Σύμφωνα με τον δρ. Dimitri Christakis αυτή η αρνητική επίδραση των οθονών συμβαίνει γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν πώς να μεταφράσουν τις δισδιάστατες ικανότητες που μαθαίνουν μέσα από τις οθόνες στην πραγματική ζωή. “Αν δώσεις σε ένα παιδί μία εφαρμογή όπου παίζουν με εικονικά Lego, με εικονικά τουβλάκια που τα στοιβάζουν και μετά βάλεις μπροστά τους πραγματικά τουβλάκια, θα δυσκολευτούν να στοιβάξουν τα πραγματικά”αναφέρει.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιατρικής υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας και προτείνεται στους γονείς να αποφεύγουν την επαφή των παιδιών με την οθόνη μεταξύ των ηλικιών 18 και 24 μηνών, με την εξαίρεση μόνο της βίντεοκλησης. Υπογραμμίζεται ακόμα ότι τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις οθόνες μόνο υπό την επίβλεψη των γονέων.

Πηγή: www.thisisinsider.com/how-screen-time-affects-childrens-brains-nih-study-2018-12?fbclid=IwAR0sX-qJ7ftLYTiblOT1HMMdRUfOryP_3IpqlavDkM4Wg1S2_6850B7hA0g